Ebola viruset

Her ser vi hvor de største utbruddene er.

 

  

Det er tidligere kommet ut en sak om ebola på EUSA. Dette er en oppfølgningssak med litt mer informasjon om viruset.

 Ebola ble første gang påvist i 1976 i den demokratiske republikken Kongo. Utbruddene har hittil forekommet i Kongo, Gabon, Liberia og Uganda.

Smitte:

Smitten blir overført fra dyr som for eksempel flaggermus og gorillaer. Den er bare overførbar ved åpne sår og berøring.  Man kan ikke bli smittet gjennom luften.

Symptomer:

Symptomene starter med høy feber etterfulgt av muskelsmerter, hodepine, diare og oppkast. Når du har fått symptomene er levetiden din alt fra 2 – 21 dager.  Når viruset er på sitt verste får du ytre og indre blødninger fra over nesten hele kroppen. Viruset utvikler seg i organene i kroppen som medfører organsvikt.

Forebygging og behandling:

USA er langt framme med å forske på en vaksine mot ebola-viruset. Denne vaksinen skal ikke inneholde smittsomt virus, men genetisk materiale.

 

 

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service